Deklaracja czł. - POWIATOWE STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY W GLIWICACH

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Deklaracja czł.

O NAS
  Gliwice dnia...........................................
 
 
 
Deklaracja
Przystąpienia do Powiatowego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Gliwicach
 
Po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia, proszę uprzejmie o przyjęcie mnie w poczet członków Powiatowego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Gliwicach
z dniem..............................
 
Zobowiązuję się do przestrzegania zasad określonych w Statucie, oraz wykonywania obowiązków wynikających z uchwał władz Stowarzyszenia
 
................................................................................................................................................................................................................................
 
Dane personalne:
 
Nazwisko i imię................................................................  data i miejsce urodzenia....................................................
 
Adres zamieszkania.......................................................................................................................................................
 
Zawód .............................................................................miejsce zatrudnienia..........................................................
 
Wykształcenie ogólne.................................................................................................................................................
 
Wykształcenie pszczelarskie
 (szkoły, kursy, dyplomy, świadectwa)......................................................................................................................
 
Ilość posiadanych rodzin pszczelich ....................................................typ uli .......................................................
 
 
                                                                     Podpis deklarującego.........................................................
 
..................................................................................................................................................................................................................................
 
 
Decyzja Zarządu Stowarzyszenia
 
Decyzja Zarządu kol. ....................................................................................................................
 
Został przyjęty na zebraniu w dniu.................................... i zarejestrowany w ewidencji członków
 
Powiatowego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Gliwicach  pod nr  ................................
 
Nie został przyjęty z powodu...............................................................................................................................
 
......................................................................................................................................................................................
 
 
 
Sekretarz..........................................................                                                     Prezes...........................................





Aby wydrukować należy uruchomić prawym przyciskiem myszy funkcję "kopiuj" i wkleić na arkusz A4 w odpowiednim edytorze tekstu.







 
Liczniki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego