Jak założyć pasiekę ? - POWIATOWE STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY W GLIWICACH

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Jak założyć pasiekę ?

PASIEKA
 • formularz rejestracyjny

 • styczeń
 • luty
 • maj
 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień
 • wrzesień
 • październik
 • listopad
 • grudzień
      

 Lokalizacja pasieki.
 Ze względu na możliwość konfliktu z sąsiadami należy wczesniej powiadomić ich o takim zamiarze. Większość pszczelarzy, to hobbyści posiadający swoje pasieki w ogrodach działkowych i przydonmowych. Prawo zwyczajowe mówi, że ule nie powinny stać bliżej niż 10 m od granicy sąsiedniej działki lub uczęszczanej drog i publicznej. Odległość tę można zmniejszyc nawet do 3 m, jeżeli na granicy działek jest szczelny płot o wysokości minimum 2,5 m, wtedy pszczoły zmuszone są latać nad nim.

Nabywanie pszczół:
Nabywanie pszczół jest możliwe w dowolnej porze roku, ale nie powinno się przewozic pszczół w okresie zimowli, od października do pierwszego oblotu, który najczęściej występuje w marcu. Najwyższe ceny na pszczoły są na wiosnę po ich przezimowaniu. Najtaniej można nabyć pszczoły w drugiej połowie lata. Pszczoły można nabywać w postaci całych rodzin pszczelich lub w postaci kilkoramkowych odkładów. Przy kupnie pszczół dobrze jest zasięgnąc rady doświadczonego pszczelarza. Bardzo ważne jest, aby kupować pszczoły zdrowe, nabywać w dobrze prowadzonej pasiece.
Rejestracja pasieki
Zgodnie z przepisami unijnymi każda pasieka powinna być zarejestrowana u Powiatowego Lekarza Weterynarii, właściwego dla miejsca stacjonowania pasieki, w tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny, i dokonać opłaty skarbowej. Lekarz powiatowy po wprowadzeniu do ewidencji nadaje numer rejestracyjny i od tej pory pasieka znajduje się pod nadzorem weterynaryjnym.

 
 
 
 
 
 
Liczniki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego