Jak założyć pasiekę - Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gliwicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Jak założyć pasiekę

ZAKŁADANIE PASIEKI
 
Lokalizacja pasieki
Przed ustawieniem pasieki w określonym miejscu należy pamiętać o możliwości konfliktu z sąsiadami. Większość pszczelarzy, to hobbyści posiadający swoje pasieki w ogrodach działkowych i przydomowych. Prawo zwyczajowe mówi, że ule nie powinny stać bliżej niż 10 m od sąsiedniej działki lub uczęszczanej drogi publicznej. Odległość tę można zmniejszyć nawet do 3 m, jeżeli na granicy działek jest szczelny wysoki płot ( minimum 2,5 m) tak, aby pszczoły zmuszone były latać nad nim.

Nabywanie pszczół jest możliwe w dowolnej porze roku, ale nie powinno się wozić pszczół w okresie zimowli, od października do pierwszego oblotu, który występuje przeważnie w marcu.
Najwyższe ceny na pszczoły są na wiosnę, po ich przezimowaniu. Najtaniej można nabyć pszczoły w drugiej połowie lata. Pszczoły można kupować w postaci całych rodzin lub odkładów. Przy kupowaniu pszczół dobrze jest zasięgnąć rady doświadczonego pszczelarza. Bardzo ważne jest, aby kupować pszczoły zdrowe, nabywać w dobrze prowadzonej pasiece. Ocenę zdrowotności sprawdzić również przez obejrzenie czerwiu w nabywanej pasiece.

Rejestracja pasieki. 
Zgodnie z przepisami każda pasieka powinna być zarejestrowana u Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca stacjoowania pasieki.W tym celu należy wypełić formularz rejestracyjny, który  należy złożyć w Powiatowym Ispektoracie Weterynaryjnym. Lekaz powiatowy po wprowadzeniu do ewidencji nadaje numer rejestracyjny i od tej pory pasieka znajduje się pod nadzorem weterynaryjnym.


 
Widok najczęściej spotykanych pasiek 

Pasieka pod lasem
__________________________________


Pasieka w pawilonie wędrownym
_________________________________

Pasieka w ulach muzealnych
w skansenie Chorzów

_______________________________

Pasieka amatorska na działce 
_______________________________


Pasieka w ogrodzie przydomowym
_____________________________


Ule amatorskie w alpach szwajcarskich,
Apimondia 1995 w Lozannie
______________________________Pasieka przydomowa Ryszarda Stysz, wieloletniego prezesa Koła Pszczelarzy w Gliwicach.

______________________________Pasieka w okresie zimowym
________________________________ 
 
 
Pasieka w skansenie

____________________________


Pasieka zimujaca
__________________________


Pasieka w Kamiannej, w tle
 Dom Pszczelarza
___________________________-

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego