Rodzina pszczela - Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gliwicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rodzina pszczela

ZAKŁADANIE PASIEKI
RODZINA PSZCZELA-
Zorganizowane zbiorowisko osobników pszczoły miodnej, złożone z jednej matki-królowej, różnej liczby pszczół robotnic oraz trutni.
Matka pszczela-królowa, rozwija się ona z zapłodnionego jaja w mateczniku. Rodzi się po 16 dniach. Żyje 4-5 lat, rocznie produkuje 120-150 tys. jaj. Rola matki polega na zachowywaniu ciągłości gatunku. Prac w ulu nie wykonuje, ale za pomocą wydzielanych przez siebie feromonów reguluje życie rodziny pszczelej.
Pszczoły robotnice-samice o uwstecznionych narządach rozrodczych, przystosowane do wykonywania prac na rzecz rodziny pszczelej. Żyją do 30 dni w okresie intensywnych prac w polu, a przygotowane do zimowli, nie przerabiające pokarmu i nie karmiące larw żyją 6-8 miesięcy. Ilość pszczół w rodzinie pszczelej w okresie letnim wynosi 50 -80 tysięcy, a w czasie zimy 20-25 tys.
Trutnie- samce pszczoły miodnej, rozwijają się z jaj nie zapłodnionych, żyją w lecie 2-3 miesiące. Liczba trutni w rodzinie jest największa latem i może wynosić około 1000. W normalnej rodzinie trutnie nie zimują.

Warunki prawidłowej zimowli pszczół.

Kłąb zimowy.
 Wszystkie pszczoły wydzielają ciepło.
Im zimniej, tym bardziej zbliżają  się do siebie, aby zmniejszyć powierzchnię kłębu i straty ciepła, wpełzają do pustych komórek plastrów. Na zewnątrz kłębu znajdują się pszczoły z wypełnionym wolem, a gdy zużyją pokarm przechodzą do środka kłębu.
Im zimniej, tym częściej pszczoły wędrują z ciepłej wewnętrznej części kłębu do zimnej zewnętrznej aby nie zdrętwieć i nie wypaść z kłębu.
Pszczoły starsze wydzielają więcej ciepła niż młode. Po 15 dniach życia jednakowo.
Przy temp zewnętrznej  już od +4,2 °C pszczoły wychodzą z komórek i rozluźniają kłąb.
 
Długość życia pszczół.
 Zmienia się w zależności od warunków zimowli i stanu gruczołów. Pszczoły karmiące czerw już w czasie zimy żyją znacznie krócej od pszczół, które nie karmiły czerwiu. Pszczoła dzięki ciału tłuszczowemu może wykarmić dużo larw w czasie zimy, ale szybko się wyczerpuje i żyje krotko.
 
Siła rodzin pszczelich, zużycie pokarmu.
 Podczas silnych mrozów rodzina pszczela  zużywa więcej pokarmu. Im silniejsza rodzina, tym mniej pokarmu zużywa pojedyńcza pszczoła i w mniejszym stopniu następuje przepełnienie jelita prostego i zaperzenie. Gdy w rodzinie nie ma czerwiu pszczoły prawie wcale nie zużywają zapasów pokarmu.
Średnia rodzina o ilości pszczół około 24 000 (2kg) zużywa w ciągu zimy około 8 kg pokarmu. Ilość nie strawionych resztek zależy od jakości pokarmu. Najmniej jest ich w syropie cukrowym, a najwięcej w miodzie spadziowym.
 Na rozpoczęcie czerwienia przez matkę wpływa obecność pasożytów. Rodziny porażone warrozą i inną chorobą dłużej niż zdrowe wychowują czerw jesienią i wcześniej zaczynają wychowywać go wiosną .
 

        Królowa i jej świta
_____________________________________________________________________


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego