Rodzina pszczela - POWIATOWE STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY W GLIWICACH

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rodzina pszczela

PASIEKA
Rodzina pszczela


Zorganizowane zbiorowisko osobników pszczoły miodnej, złożone z jednej matki-królowej, różnej liczby pszczół  robotnic oraz trutni.

Matka pszczela-królowa, rozwija się ona z zapłodnionego jaja w mateczniku. Rodzi się po 16 dniach. Żyje 4-5 lat, rocznie produkuje 120-150 tys. jaj. Rola matki polega na zachowywaniu ciągłości gatunku. Prac w ulu nie wykonuje, ale za pomocą wydzielanych przez siebie feromonów reguluje życie rodziny pszczelej.
   

Pszczoły robotnice -samice o uwstecznionych narządach rozrodczych, przystosowane do wykonywania prac na rzecz rodziny pszczelej. Żyją do 30 dni w okresie intensywnych prac w polu, a  przygotowane do zimowli, nie przerabiające pokarmu i nie karmiące larw żyją 6-8 miesięcy. Ilość pszczół w rodzinie pszczelej w okresie letnim wynosi 50 -80 tysięcy, a w czasie zimy 20-25 tys.
 Trutnie- samce pszczoły miodnej, rozwijają się z jaj nie zapłodnionych, żyją w lecie 2-3 miesiące. Liczba trutni w rodzinie jest największa latem i może wynosić około 1000. W normalnej rodzinie trutnie nie zimują.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rodzina pszczela - słowami poety

Państwo uporządkowane                                                                  
Mają pszczoły, wszak Ci znane,
Że słyną z pracowitości,                                                      
Zgody, ładu, oszczędności
                   W jednym państwie widzisz bracie,
                   Kroć tysięcy siostrzyc - macie.
                   Później, gdy już słońce grzeje cudnie,
                  W ulu się męskie zjawiają trutnie.
A całym rojem matka włada,
Co jajka w wielkiej ilości składa.
Dziennie około dwóch tysięcy,
Zdarza się nieraz, że i więcej. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liczba rodzin pszczelich w poszczególnych rejonach Polski według danych statystycznych
 z roku 2016 a ogólem na całej powierzchni kraju waha się w granicach  od 60 - 100 tys.

 
 
Liczniki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego