Luty - Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gliwicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Luty

Przypomnienia pszczelarskie na każdy miesiąc
 
 Przypomnienia pszczelarskie na miesiąc luty.
Zima trwa nadal. Jednak w lutym będą cieplejsze dni, z temperaturą około +120C w południe i te dni zostaną wykorzystane przez pszczoły do dokonania pierwszych, wiosennych oblotów. Na podstawie komunikatów meteorologicznych o nadchodzącym ociepleniu, należy z wylotków usunąć zalegający śnieg (jeśli wcześniej nie stopniał) i ewentualnie odrzucić go sprzed uli, by spadające z mostka pszczoły nie ginęły na śniegu. W lutym należy już przygotować i postawić w korzystnym miejscu w pasiece poidło, a po oblotach uruchomić je. Jeżeli nie mamy poidła ze spływającą wodą, to można wykopać mały basen (około 1 x 1 x 0,2 m), wyłożyć folią i zasypać żwirem. Na wierzch położyć warstwę mchu - najlepiej torfowiec. Basenik zalany wodą osłonić od wiatru folią lub tekturą. Nagrzana przez słońce woda będzie chętnie pobierana przez pszczoły. Co kilka dni uzupełniamy wodę do pełna. Na części powierzchni, zamiast mchu, posypać gruby węgiel drzewny - dobrze się nagrzewa i z niego chętniej pszczoły pobierają wodę.
A oto kilka praktycznych porad:
  1. Przed spodziewanymi oblotami pszczół wymieniamy lub oczyszczamy dennice.
  2. Pobieramy próbki pszczół na obecność chorób (około 50 pszczół w jednej próbce) i przekazujemy je do Zakładu Weterynarii lub najbliższego Zakładu Higieny Weterynaryjnej.
  3. Obserwujemy obloty pszczół.
  4. Po oblocie zmniejszamy wylotki.
  5. Uruchamiamy poidło pasieczne, aby pszczoły nauczyły się korzystać z najbliższego im źródła wody. Na czas oblotu pszczół osłaniamy poidło od góry, by nie doszło do zabrudzenia wody odchodami, które mogą stać się przyczyną zakażenia nosemozą.
  6. Ule po spadłych rodzinach zabieramy z pasieczyska, omiatamy, wycinamy plastry i przetapiamy. Resztki zapasów niszczymy, gdyż mogą być zakażone. Jeżeli mamy pewność, że pokarm jest zdrowy, to możemy go wykorzystać w pasiece w późniejszym czasie.
  7. Przeglądamy sprzęt pasieczny i sprawdzamy, czy nie zachodzi potrzeba jego remontu.
  8. Sprawdzamy, czy poduszki lub maty nie są zawilgocone. Mokre należy wymienić, lub wysuszyć. Przyczynę zawilgocenia usuwamy.
  9. Wylotki zabezpieczamy przed dostępem sikorek. Najlepiej, gdy będziemy dokarmiać je poza pasieką.
10.               Pszczoły dokonują pierwszego oblotu wiosennego. W tym czasie możemy pobrać osypy zgromadzone na dennicy w trakcie zimowli. Wysyłamy je do badania w całości. Badanie pełnych osypów zimowych w specjalistycznych pracowniach pozwala na ocenę zdrowia rodzin. Może wykazać obecność pasożytów (Nosema, Varroa), zakażenia bakteryjne (biegunka zakaźna, rozpadnica) i grzybicze, występowanie gryzoni i innych szkodników ulowych, niewydolność matki itp. Uwaga! Nie wolno niepokoić rodzin, które jeszcze się nie obleciały.
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego