w Gliwicach - POWIATOWE STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY W GLIWICACH

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

w Gliwicach

HISTORIA zw.
Historia Związku Pszczelarzy w Gliwicach
Związek Pszczelarzy w Gliwicach istnieje nieprzerwanie od 1948 roku, na początku jako samodzielna organizacja, zrzeszająca nie wielką iloość członków, potem w latach 1950 - 1975 jako Powiatowy Związek Pszczelarzy w Gliwicach. Jednym z pierwszych założycieli był prof Jan Cubała.
Wcześniej w roku 1945 na terenie powiatu gliwickiego istniały dwa związki pszczelarskie. Jeden w Gliwicach, którego prezesem był kol. Hahn a drugi w Łabędach, którego prezesem był kol. Poloczek. Na początku oba związki działały nieformalnie, nie były zarejestrowane. Dopiero w roku 1948 po zwerbowaniu odpowiedniej ilości pszczelarzy zwołano pierwsze zebranie organizacyjne w Gliwicach w lokau Stronnictwa Ludowego przy ul. Marcina Strzody. Wyłoniono Komitet Założycielski w osobach: prof. Jan Cubała, prof. Mendrala, Franciszek Jeżowski, Stanisław Grajek.  Do współzałożycieli należeli również Leon Syrżisko, Ryszard Magiera i inni pszczelarze. Wybrano pierwszy zarząd Związku Pszczelarzy. Prezesem związku został prof. Jan Cubała a jego zastępcą prof. Mendrala. Związek musiał być obowiązkowo zarejestrowany w Wydziale Rolnictwa przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i mógł działać tylko pod nadzorem wyznaczonego przez władze inspektora ob. Kempnego, który w późniejszym czasie nadzorował również działalność Związku Pszczelarzy Województwa Katowickiego, powstałego w roku 1953.  W międzyczasie powstała organizacja rolnicza Związek Samopomocy Chłopskiej, do którego miały należeć  wszystkie organizacje rolnicze w tym pszczelarskie. Zwiazek Pszczelarzy w Gliwicach nie nie zgadzał się z przynależnością do Związku Samopomocy Chłopskiej, działał dalej samodzielnie. W roku 1953 Związek Samopomocy Chłopskiej został rozwiązany a wraz znim i organizacje pszczelarskie działające w jego ramach. 
         W roku 1953 powstaje już Zarządd Związku Pszczelarzy Województwa Katowickiego, który wydaje pierwsze komunikaty informacyjne, regulujące powstawanie ogniw terenowych. Na szczeblu krajowym zawiązuje się hierarchia samorządów związkowych w układzie: Polski Związek Pszczelarski, Wojewódzkie Związki Pszczelarzy oraz Koła terenowe.
Na początku roku 1954 już w ramach nowej struktury związkowej powołano nowy zarząd  Związku Pszczelarzy w Gliwicach w osobach: Jan Cubała - prezes, Franciszek Jeżowski vice- prezes, Leon Syrżisko -sekretarz. W tym czasie na terenie powiatu gliwickiego powstają nowe koła terenowe , w Ziemięcicach, Toszku, Sierakowicach. 
        W roku 1958 16 lutego na Walnym Zebraniu Wyborczym zgodnie ze statutem  Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, mającego już osobowość prawną wybrano zarząd Koła Pszczelarzy w Gliwicach w skladzie: 
 • Jeżowski Franciszek - prezes,
 • Cubała Jan - v-ce prezes,
 • Mazur Helena - sekretarz,
 • Friedek Jerzy - członek.   
 Oficjalna działalność Koła Pszczelarzy w Gliwicach, zarejestrowanego pod nr 36/SA21//81/58 nastąpiła w roku 1958. 
Również w roku 1958 zostaje wybrany pierwszy Zarząd Powiatowy w Gliwicach w skladzie:
 • Jan Cubała,
 • Stanisław Grajek,
 • Władysław Kamuda. 
 • Zarządd Powiatowy koordynował działalność kół pszczelarskich w powiecie a zwiiązek Pszczelarzy w Gliwicach działał  pod nazwą Miejskie Koło Pszczelarzy.    W roku 1963 wybrano nowy zarząd Koła Pszczelarzy w Gliwicach w składzie: Jeżowski Franciszek - prezes, Tarnowiecki Aleksander - v-ce prezes, Stachowski Ignacy - sekretarz, Ząbek Wincenty - skarbnik, prof. Jan Cubała jako członek zarządu do spraw szkoleniowych. W skład Komisji rewizyjnej weszli: Stanisław Grajek, Emanuel Szydło, Paweł Rudy,   Sąd koleżeński: Wł. Prokopowicz, Pogorzelski i Ziebel Urlich. Wtym okresie koło liczyło 48 członków, posiadało już uznanego hodowcę matek pszczelich w osobie Jana Cubały, który posiadał również kwalifikacje do pozyskiwania mleczka pszczelego. 
 • W roku 1965 Zarząd Powiatowy zorganizował kurs podstawowy na pszczelarza kwalifikowanego, 42 członków otrzymało świadectwa kwalifikacyjne z rąk Wojewódzkiego Inspektora do spraw pszczelarstwa ob. Kempnego. W marcu roku 1967, na polecenie  Wojewódzkiego Zw. w Katowicach, którego prezesem był wówczas  mgr Zajda nastąpiło połączenie związków w Łabędach z Gliwicami i powstał  jeden związek powiatowy, którego prezesem został Stanisław Grajek. Założono nowe koła pszczelarzy w  Pilchowicach, Rudzińcu, Łubiu, Paczynie, wielowsi, Poniszowicach. Nawiązano współpracę z powiatowymi organizacjami rolniczymi i spółdzielniami w celu pozyskania środków na działalność organizacyjną. ( zakup sprzętu pszczelarskiego, organizacja wycieczek i mprez)   W roku 1970 na Walnym Zebraniu Wyborczym dokonano podziału związku wybierając osobno zarząd Koła Pszczelarzy i Zarząd Powiatowy. Do zarządu Koła Pszczelarzy wybrano:

 • Ryszard Stysz - prezes
 • Jeżowski Franciszek - zastępca,
 • Socha Tadeusz - sekretarz,
 • Wardzyński Ludwik - skarbnik,
 • Grajek Stanisław - członek zarządu,
 • Modrzejewski Jozef - członek zareządu.   Do Zarządu Powiatowego byli wybrani: Stanisław Grajek - prezes,   Maciołek Ryszard - sekretarz, Golisz Henryk - skarbnik.  W roku 1974 na Walnym zebraniu Wyborczym wybrano zarząd Koła pszczelarzy w Gliwicach w składzie: Stysz Ryszard - prezes, Grajek Stanidsław - zastępca, Paruzel Jan - sekretarz, Wardzyński Ludwik - skarbnik,  Jeżowski Franciszek - członek zarządu. Komisja Rewizyjna to: Borowy Zygmunt, Madej Jan, Szwaja Zenon. Delegatami na zjazd WZP Katowice Cubała Jan i Grajek Stanisław. W okresie tej kadencji koło liczyło 99 członków, posiadało dwie pasieki reprodukcyjne matek użytkowych (były to pasieki Jana Cubały i Władysława Prokopowiczaq).     przejdź dalej       

Rok założenia 1948


Założyciele  związku:
 
 
 
Liczniki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego