Nasza działalność - Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gliwicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasza działalność

INFO ORG.
 
 

      Celem działalności Stowarzyszenia jest ochrona pszczół i propagowanie pszczelarstwa jako czynnika wpływającego na ochronę środowiska naturalnego. 
         Cele realizowane są poprzez upowszechnianie wiedzy na temat znajomości gospodarki pasiecznej i etyki pszczelarskiej, organizowanie zbiorowego zaopatrzenia w środki niezbędne do hodowli i ochrony pszczół.    
            Członkiem Stowarzyszenia może być każdy, kto chce działać wspólnie dla dobra pszczelarstwa i akceptuje postanowienia statutu.
Stowarzyszenie nasze liczy obecnie około 60 członków, są to ludzie o różnym pokroju społecznym, których jednoczy  wspólne umiłowanie przyrody i pszczół, dzięki nim na naszym terenie istnieje jeszcze około 1500 rodzin pszczelich.
           Członkowie naszego stowarzyszenia, każdy w swoim otoczeniu od lat starają  się  wzbogacać środowisko naturalne przez nasadzanie nowej zieleni, która służy nie tylko  jako baza pożytkowa dla pszczół, ale przyczynia się również do powiększania obszarów zieleni z korzyścią dla nas wszystkich.
 
Mamy nadzieję, że przy naszej pomocy pszczoły
 jeszcze długo będą istniećw naszym otoczeniu
                                                                  
 
 
 
 

             
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego